Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „WIOSENNE PRZEBUDZENIE”

CELE KONKURSU:

 1. Uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającego
  świata  i zachodzące w nim zmiany
  w okresie wiosennym.
 2. Rozwijanie i doskonalenie możliwości
  twórczych dzieci poprzez działania plastyczne.
 3. Rozbudzanie dziecięcych umiejętności plastycznych.
 4. Rozwijanie kreatywności.

UCZESTNICY:

 • Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku
  z klas 0- III,
 • Dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Jaworniku.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy przedstawiającej zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny, zrobienie fotografii pracy i przesłanie zdjęcia do organizatorów konkursu.

 1. Technika pracy – dowolna – płaska , format pracy A3.
 2. Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
 3. Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów.
 4. Kryteria oceny pracy:

– zgodność z tematem,
– kreatywność w ujęciu tematu,
– samodzielność wykonania,
– wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych,

6. Każda praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko autora, klasę lub grupę wiekową, nazwę placówki do której autor pracy uczęszcza.

TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZANIA PRAC:

Zdjęcie wykonanej pracy należy przesyłać do dnia 14.05.2021 r. na adres e mail: jawornikzerowka@gmail.com

                                                                   ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !                                                       Organizatorzy: Katarzyna Łotocka i Katarzyna Skałka