Z DNIA 30.04.2021 r.

dotyczący wprowadzenia nauki stacjonarnej

w klasach I-III  Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego  w Jaworniku

 od 03.05.2021 r. do 16.05.2021 r.

            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w klasach I – III zostaje wprowadzone nauczanie stacjonarne dla wszystkich uczniów. Lekcje będą odbywać się według ustalonego planu lekcji. Godziny trwania zajęć nie ulegają zmianie (ewentualne zmiany wynikające z organizacji pracy szkoły będą przekazywane przez wychowawców w dzienniku elektronicznym).

W związku z powrotem do szkoły w systemie stacjonarnym informujemy, że zostają przywrócone  dowozy dla uczniów (zgodnie ze złożonymi deklaracjami z dnia 01.09.2020 r.), obiady i opieka świetlicowa.