30 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Szkoła Podstawowa w Jaworniku w ramach obchodów tego dnia włącza się w działania profilaktyczne podejmowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
W Polsce Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci jest obchodzony od 2003 r. i regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.
Powinniśmy reagować w sytuacji, gdy najmłodsi padają ofiarą przemocy!