KOMUNIKAT

Z DNIA 12.05.2021 r.

dotyczący wprowadzenia nauki hybrydowej

w klasach IV- VIII  Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego  w Jaworniku

 od 17.05.2021 r. do 30.05.2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w klasach IV – VIII zostaje wprowadzone nauczanie hybrydowe. Lekcje będą odbywać się stacjonarnie oraz zdalnie według ustalonego planu lekcji. Godziny trwania zajęć nie ulegają zmianie (ewentualne zmiany wynikające z organizacji pracy szkoły będą przekazywane przez wychowawców w dzienniku elektronicznym).

Harmonogram nauczania hybrydowego:

Klasa 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 6c

 nauczanie stacjonarne:

·        17.05.2021 – poniedziałek

·        18.05.2021 – wtorek

·        19.05.2021 – środa

 nauczanie zdalne:

·        20.05.2021 – czwartek

·        21.05.2021 – piątek

·        24.05.2021 – poniedziałek

Klasa 7a, 7b, 7c, 8a, 8b

nauczanie stacjonarne:

·        20.05.2021 – czwartek

·        21.05.2021 – piątek

·        24.05.2021 – poniedziałek

nauczanie zdalne:

·        17.05.2021 – poniedziałek

·        18.05.2021 – wtorek

·        19.05.2021 – środa

W związku z powrotem do szkoły w systemie hybrydowym klas IV-VIII informujemy, że uczniowie klasy 2 przechodzą z budynku B do A z dniem 17.05.2021 r.

            Egzaminy ósmoklasistów  w dniach 25,26,27 maja 2021 r. Uczniowie klas I-VII maja w tych dniach wolne od zajęć dydaktycznych.

28 maja dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

mgr Renata Marzec
Dyrektor szkoły