KOMUNIKAT

z dnia 10.05.2021 r.

w sprawie Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM

Uprzejmie informuję, że w dniu 13.05.2021 r. oraz 14.05.2021 r. zostanie przeprowadzony Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM. Tegoroczny sprawdzian będzie składał się z dwóch części podstawowych:

  • języka polskiego,
  • matematyki,

oraz z części dodatkowej – przyrody

Na rozwiązanie pierwszej części testu z języka polskiego z zakresu słuchania ze zrozumieniem uczniowie maja 15 minut, a na wykonanie części drugiej z zakresu czytania ze zrozumieniem mają 35 minut. Pomiędzy częściami zalecane 5 minut przerwy. Czas trwania testu z przyrody – 20 minut. Na rozwiązanie zadań  z zakresu z matematyki uczniowie mają 45 minut.

Ważnym elementem sprawdzianu jest pięciominutowy film o charakterze terapeutycznym. Należy go wyświetlić przed rozdaniem arkuszy. Film można odtworzyć na stronie www.egzaminy.operon.pl. Dodatkowo po zakończeniu sprawdzianu dzieci powinny wysłuchać bajki Bratka.

Harmonogram sprawdzianu:

  • 13 maja 2021 tj. czwartek, godz. 9.00 – język polski, przyroda
  • 14 maja 2021 tj. piątek, godz. 9.00 – matematyka

Szczegółowy przebieg sprawdzianu jest opisany w instrukcji nauczyciela. Za prawidłowy przebieg sprawdzianu odpowiadają wychowawcy.

mgr Renata Marzec

(Dyrektor szkoły)