“Kiedy wydaję się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna”
ks.  Jan Twardowski

W dniu 23 czerwca 2022 roku odbyło się wręczenie nagród uczniom klas IV – VIII oraz pożegnanie klas ósmych. Podczas uroczystości nastąpiło również przekazanie sztandaru reprezentantom uczniów klas siódmych. Dyrektor Szkoły – mgr Renata Marzec wręczyła nagrody finalistom i laureatom konkursów, wychowankom biorącym aktywny udział w życiu szkoły, a także uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu. Wicedyrektor Szkoły – mgr Piotr Antkiewicz przedstawił uczniów, którzy zostali uhonorowani wpisem do Złotej Księgi Szkoły w roku szkolnym 2021/2022. Szczególnie wzruszające było pożegnanie odchodzącej na emeryturę mgr Aliny Dziedzic.
Część artystyczna, przygotowana przez absolwentów, nawiązywała do “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.  Poprzez recytację wierszy uczniowie wyrazili wdzięczność i podziękowanie dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Nie tylko poezją, ale i piosenką uczniowie klas ósmych żegnali się ze szkołą. Występy uczniów klas ósmych zwieńczył taniec poloneza.
W dalszej części uroczystości klasy siódme skierowały słowa podziękowania oraz wsparcia dla starszych kolegów i koleżanek, wręczając każdemu drobny upominek.
Absolwentom Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Jaworniku serdecznie gratulujemy ukończenia Szkoły. Życzymy także powodzenia w kolejnych etapach edukacji.
Żegnając rok szkolny 2021/2022 życzymy wszystkim uczniom wspaniałych, udanych i bezpiecznych wakacji.