Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru
w dniu 8 lipca 2022 r. od godz. 10.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły.

Renata Marzec
Dyrektor szkoły