Uczniowie klasy czwartej uczestniczyli w roku szkolnym 2022/2023 w  programie edukacji filmowej zorganizowanym przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu we współpracy z p. Krystyną Łętochą.  Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej jest  zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Honorowy patronat nad projektem objęła organizacja Europa Cinemas.
Młodzi miłośnicy magicznego świata X Muzy brali udział w projekcjach filmowych realizowanych w ramach cyklu tematycznego “Świat filmu”. Każdy pokaz poprzedzała prelekcja multimedialna, która wprowadzała uczestników w tematykę podejmowaną w danym filmie. Seanse filmowe były wspaniałą okazją  do zdobywania wiedzy oraz dzielenia się doświadczeniem. Uczniowie nabyli wprawy w analizowaniu tekstów kultury,  a rozmowy o kinie wpłynęły na rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych, które są dla młodych ludzi bezcenne.