KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku prosi o uzupełnienie deklaracji dotyczących (zapisów na obiady, świetlicę, dowóz do szkoły oraz udział w zajęciach z religii). Wnioski dostępne są na stronie szkoły. Uzupełnione i podpisane deklarację proszę dostarczyć droga mailową na adres sp.jawornik@interia.pl, bądź osobiście w sekretariacie szkoły   do dnia  30 sierpnia  2021 r. w godzinach od 8 do  1400.