Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w konkursie “ODBLASKOWA SZKOŁA”. Głównymi celami akcji jest uświadamianie dzieci o konieczności znajomości zasad ruchu drogowego oraz konsekwentnego ich przestrzegania.
W realizację tematyki  bezpieczeństwa na drodze włączyła się  Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach. W pierwszym  tygodniu  września policjanci byli obecni na parkingu przy szkole i dbali o bezpieczeństwo uczniów podążających do szkoły. W pierwszym miesiącu nauki klasy przygotowywały w swoich salach i na korytarzach szkolnych gazetkę na temat  bezpieczeństwa  na drodze. W salach  wyeksponowane były prace plastyczne poruszające tematykę bezpieczeństwa, uczniowie wykonywali  znaki drogowe, ,,Pana Stopa” oraz „Stonogi”. Podczas akcji przeprowadzono w szkole konkursy: plastyczny w klasach ,,O” – III pt.  „Bądź widoczny, bądź bezpieczny na drodze” oraz konkurs  wiedzy ,,Bezpieczeństwo w  Ruchu Drogowym” w klasach V – VI.
W ramach uczestnictwa w rywalizacji nasi uczniowie brali udział w akcjach i konkursach promujących prawidłowe zachowania w ruchu pieszych. Podsumowanie tychże działań odbyło się w dniu 28 października podczas apelu, na którym zgromadziła się cała społeczność szkolna. Wówczas także odbyło się uroczyste wręczenie nagród przez dyrektor szkoły – Bożenę Boczkaję  laureatom konkursów związanych z „Odblaskową Szkołą”.

Pamiętajmy!
* Poruszając się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używajmy elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszamy się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
* Odblaski nosimy tak, aby były widoczne w światłach jadących pojazdów! Odbiją wtedy światło padające z reflektorów samochodu dając sygnał kierującemu pojazdem, że po drodze porusza się człowiek.
*Przy zakupie odblasku zwracajmy uwagę czy został na nim umieszczony znak CE. Brak tej informacji oznacza, że jest to gadżet w jaskrawym kolorze, który nie spełnia wymogów technicznych (światło odbite elementu odblaskowego powinno być widoczne z odległości co najmniej 150 metrów).
* Światła pojazdu, który zbliża się do pieszego najpierw oświetlają dół jego sylwetki, zatem odblaski dobrze jest zakładać jak najniżej.
* Umieszczajmy odblaski na wysokości kolan, dłoni, w okolicach środka klatki piersiowej i pleców.
*Niezależnie od tego gdzie się poruszamy i o jakiej porze (w mieście czy poza nim, w dzień czy o zmroku) w warunkach niedostatecznej widoczności dla własnego bezpieczeństwa, nośmy elementy odblaskowe.