Profil szkoły


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku:

mgr Renata Marzec

Zastępcy dyrektora:

mgr Piotr Antkiewicz

Referent szkolny:

Anna Niechajewicz

Specjalista:

mgr Agata Płoskonka