KONKURSY SZKOLNE

K O N K U R S O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie na logo Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń

Od 1 lipca 2020 roku nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie przedmiotów:

– matematyka;

– nauki przyrodnicze;

– języki obecne,

– informatyka.

W ramach projektu organizowany jest konkurs plastyczny na logo Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń. zachęcam uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie i zapoznanie się z regulaminem.

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY  – WOLONTARIAT
NA ZNACZKACH POCZTOWYCH

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym online ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH  na projekt znaczka pocztowego. W konkursie mogą brać udział  indywidualnie uczniowie klas I-VIII

Komisja konkursowa wybierze trzy prace, które będą reprezentować szkołę w konkursie ogólnopolskim. Pamiętajcie, że prace nie mogą być plagiatem, czyli kopią prac znalezionych w Internecie!

Etap szkolny: należy przesłać  Skan pracy konkursowej w formacie JPG, o szerokości 800 px (wymiar poziomy), o rozmiarze nie większym niż 1 MB do 25 maja 2020 roku (poniedziałek) na adres biblioteka.jawornik@interia.pl  (jeśli nie posiadacie skanera w etapie szkolnym wystarczy dokładne zdjęcie pracy, jeśli praca zostanie wybrana wtedy zrobimy skan w szkole )

DOKŁADNE INFORMACJE O PRACY PLASTYCZNEJ

Praca powinna być ilustracją do hasła WOLONTARIAT
Zadanie konkursowe: przygotowanie projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie WOLONTARIAT w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także  korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

UWAGA! PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z DANYMI TECHNICZNYMI PRACY:

FORMAT: A4 (29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości) w orientacji POZIOMEJ.

TECHNIKA: pracę należy wykonać ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. Praca musi dać się zeskanować.

NA PRACY NIE WOLNO UMIESZCZAĆ:

 • Ramki ( ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);
 • napisów 
 • podpisu autora 
 • nominału znaczka
 • napisu “Polska”; napisu “PWPW” (elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.)
 • znaków towarowych, logotypów

Zgłoszona do Konkursu praca konkursowa musi być pracą indywidualną jednego uczestnika. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.

Więcej dokładnych wytycznych dotyczących prac  (w tym błędnie przygotowane prace) na stronie: https://oczamimlodych.pl/index.php?m=po&pm=1

Zachęcamy do udziału!
Organizatorzy etapu szkolnego
Krystyna Szczotkowska i Anna Kowalska

KONKURS WIELKANOCNY

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku
REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
 ,, NAJCIEKAWSZA  OZDOBA  WIELKANOCNA 2020

I. Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wiedzy na temat polskich tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 2. Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, integracja rodzinna oraz rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.
 3. Poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych, oraz inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
 4. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.
 5. Rozwijanie zdolności manualnych oraz kreatywności dzieci i młodzieży.

II. Uczestnicy:

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku z klas 0 – VIII wraz z Rodzinami
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony on-line w dwóch kategoriach:
  I kategoria: klasy 0 – III
  II kategoria: klasy IV -VIII

III. Warunki uczestnictwa :

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie dowolnej ozdoby wielkanocnej (palmy, stroika, pisanki, wianka, itp.) w wybranej technice i z różnych materiałów, zrobienie fotografii ozdoby i przesłanie zdjęcia do organizatorów konkursu.
 2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę przy wsparciu Rodziny.
 3. Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez organizatorów. Kryteria oceny ozdoby: nawiązanie do polskich tradycji świątecznych, kreatywność, wrażenie artystyczne, walory dekoracyjne.
 4. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
 5. Przesyłamy zdjęcia wykonanych prac na adresy mailowe: dorotakrol@spjawornik.pl lub annakowalska@spjawornik.pl
 6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska autorów, oraz klasę ucznia.
 7. Termin wysyłania zdjęć prac: 11 kwietnia 2020 roku.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Nauczyciele plastyki: Dorota Król i Anna Kowalska

Biblioteczny Konkurs Fotograficzny dla uczniów klas 0 – VIII
Szkoły Podstawowej w Jaworniku

„Z książką w domu”

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia z książką podczas czytania w domu. Na zdjęciu może znajdować się uczeń, ale nie musi. Najważniejsze przy ocenie zdjęć konkursowych będą : pokazanie, że czytanie jest świetnym sposobem spędzania wolnego czasu podczas kwarantanny, kreatywność, artystyczne ujęcie tematu. Zdjęcia konkursowe przesyłamy w wiadomości za pomocą Facebooka naszej biblioteki. W wiadomości podajemy imię i nazwisko autora zdjęcia oraz klasę.  Czas nadsyłania prac od 30 marca do 15 kwietnia 2020 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszym Facebooku, a autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają nagrody książkowe!  Zachęcamy do udziału w konkursie!
W razie pytań prosimy o kontakt: biblioteka.jawornik@interia.pl  

BIBLIOTEKARZE Anna Kowalska i Monika Zając