Samorząd Uczniowski

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
PRZEWODNICZĄCYM SAMORZĄDU SZKOLNEGO JEST
JAKUB SILEZIN

ZASTĘPCĄ PRZEWODNICZĄCEGO ZOSTAŁA
ZUZANNA SZEWCZYK

OPIEKUNAMI SAMORZĄDU SĄ:
MGR ANNA KOWALSKA
MGR DOROTA KRÓL