KONKURSY POZASZKOLNE

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

Kim jest dziecko?

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY Kim jest dziecko?

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie plastycznym  Kim jest dziecko? organizowanym przez Centrum Usług Społecznych Sekcja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Myślenice.
Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach wiekowych.

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, która w interesujący sposób przedstawi odpowiedź na pytanie Kim jest dziecko?

Konkurs jest indywidualny – jeden uczestnik wykonuje  jedną pracę.
Technika wykonania: Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do Konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.
Format: Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A3

Kryteria oceny pracy plastycznej:

  1. wartość merytoryczna pracy i jej powiązanie z tematem
  2. stopień zaangażowania: pomysłowość i oryginalność w sposobie ujęcie tematu oraz realizacji
  3. walory plastyczne, edukacyjne i popularyzacyjne
  4. przejrzysty i uporządkowany układ pracy

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:

I etap odbywa się w przedszkolach, szkołach podstawowych, które wybierają po jednej najlepszej pracy reprezentującej placówkę z danej grupy wiekowej (klasy I – III, klasy IV – VI, klasy VII – VIII). Prace te zostają zakwalifikowane do finału.

II etap obejmuje ocenę przez Komisję Konkursową wszystkich prac zakwalifikowanych do finału i wyłonienie zwycięzców.

Prace konkursowe składamy w Szkole Podstawowej w Jaworniku do 17 maja 2021 roku u p. Doroty Król lub p. Anny Kowalskiej  (można zostawić na portierni lub w bibliotece na dolnym korytarzu)
Każda praca powinna być czytelnie podpisana: tytuł, imię i nazwisko uczestnika, wiek (klasa), nazwa i adres placówki, telefon i/lub mail kontaktowy – załącznik nr 1. Wraz z pracą należy złożyć pisemne oświadczenie dot. upoważnienia do korzystania z prac oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji Konkursu – załącznik nr 2

Poniżej szczegółowy regulamin.

Organizatorzy etapu szkolnego:
mgr Dorota Król
mgr Anna Kowalska

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY KRUS
ETAP SZKOLNY

Zachęcamy do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:
I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej
II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej

Uczestnik tworzy dwuwymiarową (płaską) pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Format pracy: A3
Technika: dowolna
TERMIN: etap szkolny 24 marca 2021 rok (środa)

Prace konkursowe składamy w Szkole Podstawowej w Jaworniku do 24 marca 2021 roku u p. Doroty Król lub p. Anny Kowalskiej (można zostawić na portierni lub w bibliotece na dolnym korytarzu)

Uwaga! Do pracy plastycznej muszą być dołączone wypełnione zgody z podpisami opiekunów prawnych ucznia. Zgody do wydruku znajdują się w załączniku do tej wiadomości lub wydrukowane można odebrać w szkole.

Konkurs jest indywidualny – jeden uczestnik wykonuje jedną pracę, praca powinna być wykonana z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie podczas transportu i przechowywania, prac nie należy oprawiać.
Prace opisujemy na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
Kryteria oceny:
– zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie
– oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przedstawienia konkursu
– walory estetyczne pracy.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.krus.gov.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy etapu szkolnego:
mgr Dorota Król
mgr Anna Kowalska

KONKURS LITERACKI

Konkurs dla dzieci rolników
na rymowankę o bezpieczeństwie
w gospodarstwie rolnym

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
“TWÓRCZOŚĆ KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO”

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS
Szkolne Konfrontacje Plastyczne

Zachęcamy do udziału w Szkolnych Konfrontacjach Plastycznych wersja online 2020 Sztuka zaangażowana społecznie. Domowe kreacje  organizowanych przez Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu –  filia Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII.
W tym roku konkurs odbędzie się on-line i ma formułę otwartą.
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 20 maja 2020 r. 
Szczegóły konkursu :

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY  – WOLONTARIAT
NA ZNACZKACH POCZTOWYCH

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym online ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH  na projekt znaczka pocztowego. W konkursie mogą brać udział  indywidualnie uczniowie klas I-VIII

Komisja konkursowa wybierze trzy prace, które będą reprezentować szkołę w konkursie ogólnopolskim. Pamiętajcie, że prace nie mogą być plagiatem, czyli kopią prac znalezionych w Internecie!

Etap szkolny: należy przesłać  Skan pracy konkursowej w formacie JPG, o szerokości 800 px (wymiar poziomy), o rozmiarze nie większym niż 1 MB do 25 maja 2020 roku (poniedziałek) na adres biblioteka.jawornik@interia.pl  (jeśli nie posiadacie skanera w etapie szkolnym wystarczy dokładne zdjęcie pracy, jeśli praca zostanie wybrana wtedy zrobimy skan w szkole )

DOKŁADNE INFORMACJE O PRACY PLASTYCZNEJ

Praca powinna być ilustracją do hasła WOLONTARIAT
Zadanie konkursowe: przygotowanie projektu znaczka pocztowego, który przedstawiać będzie WOLONTARIAT w różnych aspektach: idee jakie ze sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także  korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy.

UWAGA! PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z DANYMI TECHNICZNYMI PRACY:

FORMAT: A4 (29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości) w orientacji POZIOMEJ.

TECHNIKA: pracę należy wykonać ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem itp. Praca musi dać się zeskanować.

NA PRACY NIE WOLNO UMIESZCZAĆ:

  • Ramki ( ilustracja musi wypełniać cały obszar pracy (tj. kartkę w formacie A4);
  • napisów 
  • podpisu autora 
  • nominału znaczka
  • napisu “Polska”; napisu “PWPW” (elementy typowe dla znaczków pocztowych, tj. nominał znaczka, napis „Polska”, napis „PWPW”, itd.)
  • znaków towarowych, logotypów

Zgłoszona do Konkursu praca konkursowa musi być pracą indywidualną jednego uczestnika. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę konkursową. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.

Więcej dokładnych wytycznych dotyczących prac  (w tym błędnie przygotowane prace) na stronie: https://oczamimlodych.pl/index.php?m=po&pm=1

Zachęcamy do udziału!
Organizatorzy etapu szkolnego
Krystyna Szczotkowska i Anna Kowalska

KONKURS LITERACKI

KONKURS
„Piszę do Ciebie Ojcze Święty”

Zachęcamy do udziału w konkursie literackim „Piszę do Ciebie Ojcze Święty” organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Szczegóły konkursu na stronie:

http://www.biblioteka.myslenice.pl/aktualnosci,pokaz,586,konkurs-literacki-zmiany

KONKURS STYPENDIALNY
SZKOŁY RYSUNKU ZALUBOWSKI
ZMIANY HARMONOGRAMU

? ETAP PIERWSZY – nadsyłanie prac poprzez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej –od 1.04.2020 do 10.05.2020

Rozstrzygnięcie 1 etapu i ogłoszenie wyników – 18 maja 2020

✏️ETAP DRUGI – egzamin stacjonarny – 31 maja 2020

?Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników – 8 czerwca 2020

Zmiany będą także zamieszczone na regulaminie konkursu na naszej stronie www.zalubowski.pl w zakładce KONKURS https://szkola.zalubowski.pl/2019/…/18/konkurs-stypendialny/

Pozdrawiam serdecznie
Weronika Leńczowska
Szkoła Rysunku Zalubowski 
tel: 533 168 364