W 2021 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Jaworniku została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
otrzymując wsparcie finansowe na zakup wyposażenia oraz książek do biblioteki szkolnej w kwocie 15 000 zł
(12 000 zł z dotacji + 3000 zł Urząd Miasta i Gminy Myślenice)
oraz otrzymując wsparcie finansowe na zakup książek do oddziału przedszkolnego  w kwocie 1875 zł (1500 zł z dotacji + 375 zł Urząd Miasta i Gminy Myślenice)

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2021-2025 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.

Nasza Szkoła prowadzi  działania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”– Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowanie przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Kierunek interwencji: 3.1. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego.
Kierunek interwencji: 3.2 Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI
Rok szkolny 2022/2023

BUDYNEK B   KLASY I-VIII
POMIESZCZENIE NA PARTERZE BUDYNKU SZKOŁY

mgr Monika Boczarska-Owczarkiewicz
mgr Monika Zając

Poniedziałek   8 45 – 11 45
Wtorek   8 30 – 13 30
Środa   7 40 – 14 30
Czwartek   7 50 – 12 30
Piątek   8 30 – 11 30

Edytuj w Elementorze
 
 
 
 
Wczytywanie

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka zapraszają do udziału w III Gminnym Konkursie Bibliotecznym „W świecie książek”. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się pod hasłem „Słowem malowane”. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.

Szczegółowe informacje o konkursie zawiera załączony regulamin. Serdecznie prosimy dyrektorów szkół oraz nauczycieli bibliotekarzy o popularyzację konkursu wśród uczniów.

II Gminny Konkurs Biblioteczny
W świecie książek

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zapraszają do udziału w II Gminnym Konkursie Bibliotecznym „W świecie książek” dla uczniów szkół podstawowych. Tegoroczna edycja Konkursu odbędzie się pod hasłem “W kręgu mitów”. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Jaworniku.

II Gminny Konkurs Biblioteczny
W świecie książek

WYNIKI

Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Jaworniku serdecznie zaprasza wszystkich uczestników Gminnego Konkursu Bibliotecznego dla uczniów szkół podstawowych „W świecie książek” wraz z Opiekunami na galę rozdania nagród w II edycji Konkursu pod hasłem „W kręgu mitów”.
Uroczystość odbędzie się w terminie podanym w regulaminie Konkursu – 11 maja 2022 r. (środa) o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Jaworniku.
Podczas gali zostaną wręczone nagrody laureatom Konkursu oraz finalistom etapów szkolnych.

SZKOLNY FOTOGRAFICZNY KONKURS BIBLIOTECZNY

SZKOLNY FOTOGRAFICZNY KONKURS BIBLIOTECZNY 2021

Organizatorem Szkolnego Fotograficznego Konkursu Bibliotecznego była Biblioteka oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku. W konkursie udział wzięło 18 uczestników – uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci oddziału przedszkolnego. Komisja po ocenia prac konkursowych przyznała następujące miejsca:

WYNIKI KONKURSU

Oddział przedszkolny:

Miejsce I – Maja Kiszka

Miejsce II – Karolina Łapa
                     Kamila Łapa

Miejsce III – Aleksandra Lenart

Wyróżnienia – Aniela Kontek, Jan Kontek, Julia Hudaszek, Hanna Czystowski

Klasy 1-3:

Miejsce I – Borys Ostafin, klasa 1b

Miejsce II – Wiktoria Kiszka, klasa 1b

                     Zuzanna Hudaszek, klasa 1b

Miejsce III – Liliana Chlebda, klasa 1b

                      Anna Rudzka, klasa 1b

Klasy 4-8:

Miejsce I – Gabriela Skałba, klasa 4a

Miejsce II – Franciszek Pawłowski, klasa 7b

Miejsce III – Oliwia Sieńko, klasa 8a

Wyróżnienia – Natalia Łapa, klasa 5a; Wiktoria Kaczorowska, klasa 5b

Nagrody zostaną rozdane laureatom podczas podsumowującego apelu szkolnego.

Gratulujemy i dziękujemy za udział! Zapraszamy do galerii.

REGULAMIN SZKOLNEGO FOTOGRAFICZNEGO
KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

“Kto czyta książki – żyje podwójnie”

Umberto Eco

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.
II. CELE KONKURSU:
* Popularyzacja książki i czytelnictwa wśród młodzieży.
* Upowszechnianie wiedzy o książce i bibliotece.
* Promocja książek planowanych do zakupu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025.
* Rozwijanie zainteresowań i aktywności poznawczej uczniów.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest indywidualnie do oddziału przedszkolnego oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku.
2. Uczniowie wykonują pracę indywidualnie zgodnie z daną kategorią wiekową.
3. Zdjęcia przesyłamy mailowo na adres biblioteka.jawornik@interia.pl w terminie do 25 listopada 2021 roku w wiadomości obowiązkowo nazwie podajemy imię i nazwisko ucznia.
4. Kryteria oceny i  zasady uczestnictwa zostają ustalone dla każdej kategorii wiekowej.
IV. KOMISJA KONKURSOWA.
1. Komisję oceniającą powołuje Dyrektor Szkoły.
2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 1. Konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców „Portret z książką” obejmujący wykonanie zdjęcia podczas czytania ulubionej lektury.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia z książką podczas czytania – na zdjęciu może znajdować się samo dziecko sportretowane z książką lub dziecko z rodziną – wtedy wymagana jest wypełniona zgoda RODO członków rodziny na wykorzystanie wizerunku  (do pobrania w załączniku).
 3. Pracę konkursową (fotografię) przesyłamy w wiadomości na adres mailowy biblioteki  biblioteka.jawornik@interia.pl, podajemy imię i nazwisko dziecka biorącego udział w konkursie. 
 4. Czas nadsyłania prac do 25 listopada 2021 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszej stronie internetowej. 
 5. Kryteria oceny:
  • Zgodność z tematem konkursu – nawiązanie do literatury.
  • Estetyka wykonania.
  • Kreatywność.

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU KLASY I-III

 1. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas I -III „Mój ulubiony bohater literacki” obejmujący wykonanie zdjęcia inspirowanego bohaterem ulubionej lektury.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego wybraną książką. Uczniowie mogą wykonać zdjęcie w przebraniu wybranego bohatera książki lub stworzyć stylizację nawiązującą do wybranego bohatera literackiego i uwiecznić ją na fotografii.
 3. Pracę konkursową (fotografię) przesyłamy w wiadomości na adres mailowy biblioteki biblioteka.jawornik@interia.pl podajemy imię i nazwisko oraz klasę dziecka biorącego udział w konkursie. 
 4. Czas nadsyłania prac do 25 listopada 2021 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszej stronie internetowej. 
 5. Kryteria oceny:
  • Zgodność z tematem konkursu – nawiązanie do literatury.
  • Estetyka wykonania.
  • Kreatywność w przedstawieniu bohatera.

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU KLASY IV-VIII

 1. Konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV-VIII „Literatura jako inspiracja do działań twórczych” obejmujący wykonanie zdjęcia inspirowanego bohaterem ulubionej lektury.
 2. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia inspirowanego wybraną książką. Uczniowie mogą wykonać zdjęcie w przebraniu wybranego bohatera książki lub stworzyć stylizację nawiązującą do wybranego dzieła literackiego i uwiecznić ją na fotografii.
 3. Pracę konkursową (fotografię) przesyłamy w wiadomości na adres mailowy biblioteki biblioteka.jawornik@interia.pl podajemy imię i nazwisko oraz klasę ucznia a biorącego udział w konkursie. 
 4. Czas nadsyłania prac do 25 listopada 2021 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszej stronie internetowej. 
 5. Kryteria oceny:
  • Zgodność z tematem konkursu – nawiązanie do literatury.
  • Estetyka wykonania.
  • Kreatywność.

Biblioteka i Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej
 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku

REGULAMIN ORAZ ZGODY RODO DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

I Gminny Konkurs Biblioteczny
W świecie książek

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Jaworniku oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zapraszają do udziału w I Gminnym Konkursie Bibliotecznym „W świecie książek” dla uczniów szkół podstawowych. Tegoroczna edycja Konkursu odbędzie się pod hasłem “Książkowe inspiracje”. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Jaworniku.

I Gminny Konkurs Biblioteczny
W świecie książek

WYNIKI

I Gminny Konkurs Biblioteczny W świecie książek

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworniku serdecznie zaprasza wszystkich uczestników Gminnego Konkursu Bibliotecznego dla uczniów szkół podstawowych „W świecie książek” wraz z Opiekunami na galę rozdania nagród w I edycji Konkursu pod hasłem „Książkowe inspiracje”.
Uroczystość odbędzie się w terminie podanym w regulaminie Konkursu – 16 czerwca 2021 roku (środa) o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej w Jaworniku.
Podczas gali zostaną wręczone nagrody laureatom Konkursu zgodnie z załączonym protokołem oraz finalistom etapów szkolnych.

WYSTAWA DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH
Z KS. JANEM TWARDOWSKIM

SZKOLNY KONKURS BIBLIOTECZNY
Z książką w domu

Dziękujemy  wszystkim za udział w Bibliotecznym Konkursie Fotograficznym Z książką w domu. Gratulujemy kreatywności! Wasze zdjęcia są rewelacyjne! Komisja konkursowa miała  bardzo trudne zadanie. Nagrodzono zdjęcia: Antosi Góreckiej, Gabrysi Skałby, Wiktorii Kaczorowskiej, Franka Pawłowskiego, Jakuba Silezina, Sebastiana Grząślewicza, Larissy Susuł, Jana Góreckiego oraz Mileny Łopaty. Nagrody wręczymy na zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Cieszymy się, że czytanie jest dla Was świetnym sposobem spędzania wolnego czasu!
Wszystkie przesłane prace publikujemy!
GALERIA
(kliknij w obrazek)

Biblioteczny Konkurs Fotograficzny dla uczniów klas 0 – VIII
Szkoły Podstawowej w Jaworniku

„Z książką w domu”

Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia z książką podczas czytania w domu. Na zdjęciu może znajdować się uczeń, ale nie musi. Najważniejsze przy ocenie zdjęć konkursowych będą : pokazanie, że czytanie jest świetnym sposobem spędzania wolnego czasu podczas kwarantanny, kreatywność, artystyczne ujęcie tematu. Zdjęcia konkursowe przesyłamy w wiadomości za pomocą Facebooka naszej biblioteki. W wiadomości podajemy imię i nazwisko autora zdjęcia oraz klasę.  Czas nadsyłania prac od 30 marca do 15 kwietnia 2020 roku. Najciekawsze zdjęcia opublikujemy na naszym Facebooku, a autorzy trzech zwycięskich prac otrzymają nagrody książkowe!  Zachęcamy do udziału w konkursie!
W razie pytań prosimy o kontakt: biblioteka.jawornik@interia.pl  

BIBLIOTEKARZE Anna Kowalska i Monika Zając

KSIĄŻKA ON-LINE

Zachęcamy do korzystania ze stron z dostępnymi książkami on-line:

Propozycje czytelnicze:

 1. Portal lektury.gov.pl

https://lektury.gov.pl/

To portal internetowy zawierający większość szkolnych lektur dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Użytkownicy mogą pobierać książki zarówno na swój komputer, jak również czytnik ebook czy też komórkę. Wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie, bez konieczności zakładania konta oraz logowania.

 1. Portal Bajkowy zakątek

https://www.bajkowyzakatek.eu/

Propozycja dla młodszych czytelników!

BIBLIOTEKARZE  Anna Kowalska i Monika Zając

Kontakt mailowy: biblioteka.jawornik@interia.pl

Biblioteka Szkoły Podstawowej
w Jaworniku

      W 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Jaworniku została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymując wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 15 tys. zł
(12 000 zł z dotacji + 3000 zł Urząd Miasta i Gminy Myślenice)

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce, poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN.

Nasza Szkoła od marca 2019 roku prowadzi  działania w ramach Priorytetu 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Zrealizowane działania:

 • Ankieta wyboru książek skierowana do uczniów klas 4-8 oraz Samorządu Uczniowskiego.
 • Pudełko na propozycje zakupu książek  dla uczniów klas 1-3.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jaworniku, Miejską Biblioteką Publiczną w Myślenicach i filią w Jaworniku oraz Biblioteką Pedagogiczną w Myślenicach.
 • LISTA KSIĄŻEK PLANOWANYCH DO ZAKUPU W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU W RAMACH DOTACJI NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA .
 • PRZERWA NA CZYTANIE – ogólnopolska akcja bicia rekordu w czytaniu na przerwie. Akcja realizowana w ramach kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom.
 • DZIEŃ KSIĄŻKI  – uroczystość dla całej społeczności szkolnej.
 • PROJEKT EDUKACYJNY – międzyklasowy konkurs na prezentację książki wybranej przez uczniów do zakupu w ramach dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa podczas obchodów Dnia Książki. Prezentacje konkursowe miały formę happeningu z elementami promocji czytelnictwa i zachęceniem do przeczytania wybranej  książki  przygotowanego przez poszczególne zespoły klasowe jako projekt edukacyjny na podstawie przydzielonej książki.
 • Konkurs czytelniczy „Super czytelnik”- wybór najlepszego czytelnika z każdej klasy od 1 do 6.
 • Konkurs czytelniczy „Czytelnik roku 2018/2019” – wybór najlepszego czytelnika z klas 7-3 gimnazjum.

PROJEKTY EDUKACYJNE 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Galeria


Biblioteka Szkoły Podstawowej
w Jaworniku

Biblioteka jest ważnym centrum informacji dla każdej szkoły.

Jest ona przyjazna dla uczniów, nauczycieli, rodziców
oraz wszystkich pracowników szkoły.

Tutaj możecie znaleźć ważne informacje, ciekawe książki.
Czytelnicy mają wolny dostęp do półek i mogą swobodnie
wybierać książki.

W naszej bibliotece znajdziesz wiele interesujących książek, od bajek do wydawnictw popularnonaukowych.
Jeśli potrzebujesz przygotować się do lekcji ze słowników, encyklopedii czy innych wydawnictw informacyjnych, przyjdź do czytelni.
Jesteś miłośnikiem zwierząt? A może jesteś szczęśliwym właścicielem jakiegoś czworonoga? W naszej bibliotece znajdziesz bogaty zbiór książek na temat zwierząt, a także roślin.
Będąc wielbicielem przygód i dalekich podróży do egzotycznych krajów zajrzeć powinieneś do działu z książkami podróżniczymi i przygodowymi.
A może marzysz o wędrówkach w przeszłość? Zastanawiasz się, jak żyli nasi przodkowie ? W dziale historycznym czekają na Ciebie książki, które zaspokoją Twoją ciekawość.
Niektórzy z pewnością mają ochotę spotkać Kosmitów, odbyć dalekie podróże do nieznanych Galaktyk lub wsiąść w wehikuł czasu – cóż, możesz to zrobić sięgając po książki z działu literatury fantastyczno-naukowej.


Serdecznie zapraszamy na naszą stronę FB,
gdzie zamieszczane są bieżące informacje
na temat biblioteki:

https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Library/Biblioteka-Szkoły-Podstawowej-im-Kornela-Makuszyńskiego-w-Jaworniku-194118937295472/


Bibliotekarze

mgr ANNA KOWALSKA 


mgr MONIKA ZAJĄC   


Kontakt e-mail: biblioteka.jawornik@interia.pl