Poeta ks. Jan Twardowski

Ks. Jan Twardowski

Jan Twardowski (ur. 1 czerwca 1915 r. w Warszawie, zm. 18 stycznia 2006 tamże) – ksiądz rzymskokatolicki, prałat honorowy Jego Świątobliwości, polski poeta, przedstawiciel współczesnej liryki religijnej.

Życiorys

Uczęszczał do Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, maturę zdał w roku 1935. W 1937 roku ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt. Powrót Andersena, nawiązujący do poetyki Skamandra. W tym samym roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1939 roku uzyskał absolutorium, a w 1948 roku obronił pracę magisterską. W czasie II wojny światowej, podczas której zaginął cały jego wcześniejszy dorobek poetycki, był żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczył w powstaniu warszawskim. Wskutek przeżyć wojennych, w tym zniszczenia jego domu rodzinnego, w 1943 r. postanowił zostać księdzem.

W trakcie wojny w marcu 1945 roku zaczął naukę w tajnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Naukę w seminarium kontynuował z przerwami do 1948 roku, kiedy to 4 lipca przyjął święcenia kapłańskie. W tym też roku uzyskał tytuł magistra filologii polskiej za pracę Godzina myśli . Zaraz po studiach w seminarium przybył do parafii w Żbikowie k. Pruszkowa, gdzie był wikarym przez trzy lata. Zajmował się nauczaniem religii w szkole specjalnej. Od 1959 roku aż do emerytury był rektorem kościoła sióstr Wizytek w Warszawie, gdzie głosił kazania dla dzieci, którym później zadedykował m.in. zbiory: Zeszyt w kratkę oraz Patyki i patyczki.

Wcześniej, bo już pod koniec 1945 roku, powrócił do publikowania wierszy. Jego twórczość trafiła wówczas m.in. na łamy “Tygodnika Powszechnego”. Wielką popularność przyniósł mu wydany w 1970 roku tom Znaki ufności.

W 1980 roku uhonorowano Twardowskiego nagrodą PEN Clubu im. Roberta Gravesa za całokształt twórczości, w 1996 roku Orderem Uśmiechu, w 2000 roku nagrodą IKAR oraz Dziecięcą Nagrodą SERCA, a rok później TOTUS, która zwana jest również “katolickim Noblem”, w 2005 Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy. W 1999 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski przyznał mu tytuł doktora honoris causa. Był honorowym obywatelem miasta Tarnowskie Góry.

Zmarł wieczorem 18 stycznia 2006 roku w Warszawie. Pochowany w krypcie w Panteonie Wielkich Polaków, miejscu pochówku dla zasłużonych w Świątyni Opatrzności Bożej.

Twórczość

Liryka księdza Twardowskiego traktuje zarówno o Bogu, jak i o ludziach. Dobrze widoczne są liczne odwołania i metafory dotyczące przyrody (także jako pochwała stworzenia). Wiersze tego autora często, poprzez apostrofy i inne środki stylistyczne, mają charakter modlitewny.

Twórczość (wybór)

•          Wiersze (1959, tom wydany wspólnie z książką poetycką ks. Pawła Heintscha)

•          Znaki ufności (1970)

•          Zeszyt w kratkę (1973)

•          Poezje wybrane (1979)

•          Niebieskie okulary (1980)

•          Rachunek dla dorosłego (1982)

•          Który stwarzasz jagody (1984, 1988).

•          Na osiołku (1986)

•          Nie przyszedłem pana nawracać (1986)

•          Patyki i patyczki (1988)

•          Sumienie ruszyło (1989, 1990)

•          Tak ludzka (1990)

•          Stukam do nieba (1990)

•          Nie bój się kochać (1991)

•          Niecodziennik (1991)

•          Nie martw się (1992)

•          Tyle jeszcze nadziei (1993)

•          Krzyżyk na drogę (1993)

•          Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego (2000)

•          Pogodne spojrzenie (2003)

•          Mimo Wszystko (2003)

Pisemna zgoda księdza Jana Twardowskiego
na patronat nad szkołą w Jaworniku