Od 25 listopada do 9 grudnia 2019 r. Samorząd Szkolny organizuje akcję „Góra grosza”. Celem, na który zbierane są drobne monety, jest pomoc dzieciom wychowującym się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym dążeniem jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Uczniów klas 4-8 prosimy o przynoszenie monet do skarbników klasowych w woreczkach podpisanych imieniem, nazwiskiem oraz kwotą.
Uczniowie klas 1-3 zebrane monety przekazują swoim wychowawcom, również  w woreczkach podpisanych imieniem, nazwiskiem oraz kwotą.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane Samorządowi podczas uroczystego podsumowania zbiórki. Serdecznie zachęcamy do udziału w akcji!