W dniu 9 marca obchodziliśmy w Szkole Podstawowej „Dzień Kobiet”. Z tej okazji Jakub Silezin – przewodniczący Samorządu Uczniów, z własnej inicjatywy, przygotował upominek dla każdej  przedstawicielki płci pięknej w szkole. Obdarowane wiosennymi kwiatami panie (małe i duże) nie kryły zaskoczenia, ale i radości, zwłaszcza otrzymując je od tak odświętnie ubranego gentlemana.Samorząd Uczniowski zorganizował również w każdej klasie plebiscyt  na „Super Dziewczynę” . Chłopcy decydowali o tym, której koleżance  przyznać ów zaszczytny tytuł. Wybory wzbudzały wiele emocji. Podczas uroczystego apelu w tym dniu wybranym dziewczętom z każdej klasy wręczono pamiątkowe ordery.
Miłe gesty sympatii i szacunku ze strony kolegów  przejawiały się nie tylko w prezentach, ale także  życzeniach i komplementach. Dzień ten był wyjątkowy i przypomniał o tym, jak ważną rolę pełnią na świecie kobiety.