Zarządzenie dotyczące czasowego zamknięcia oddziału przedszkolnego