Wytyczne MEN w związku z organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych

15 maja 2020 Autor spjawornik Wyłączone

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi: 
1. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych oraz edukacja wczesnoszkolna
2. Rekomendacje dot. zajęć rewalidacyjnych
3. Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół (część dotyczącą ucznia)