1. Od 25 maja 2020 r. w naszej szkole prowadzone są konsultacje dla uczniów kl. VIII.
  2. Uczniowie, zamierzający skorzystać z konsultacji, zobligowani są przynieść na pierwsze spotkanie pisemną zgodę rodziców i oświadczenie o stanie zdrowia (druk do pobrania na stronie internetowej szkoły).
  3. Dwa dni przed podanym w harmonogramie terminie uczeń zobowiązany jest skontaktować się przez dziennik elektroniczny – LIBRUS z nauczycielem prowadzącym zajęcia, celem ustalenia dokładnej godziny konsultacji. Prosimy o przestrzeganie zasad punktualności. Ze względów bezpieczeństwa uczniowie, którzy nie ustalą godziny spotkania, nie będą przyjmowani.
  4. Konsultacje z języka polskiego i języka angielskiego prowadzone są indywidualnie,
    z matematyki – w grupach.
  5. Na konsultacje uczniowie przychodzą z jasno sprecyzowanym problemem, który chcieliby omówić z nauczycielem.
  6. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym organizacja konsultacji podporządkowana jest wszelkim wymogom bezpieczeństwa: zachowanie odległości, ograniczony czas kontaktu, maseczki.

WAŻNE:

Konsultacje nie służą realizacji materiału, wspólnemu wykonywaniu zadań, poprawianiu ocen, ale wyjaśnianiu zagadnień problematycznych, z którymi uczeń nie jest w stanie poradzić sobie sam.

HARMONOGRAM:

WTOREK:

9.00 – 11.00, sala 6: matematyka, p. A. Słaby, kl. VIII a i VIII b – konsultacje grupowe

ŚRODA:

9.00-11.00,  sala 5:  język polski, p. B. Polewka, kl. VIII a – konsultacje indywidualne

9.00-11.00, sala 4:  język polski, p. I. Michalik, kl. VIII b – konsultacje indywidualne

CZWARTEK:

9.00 – 11.00, sala 3: język angielski, p. P. Leżański, kl. VIII a i VIII b – konsultacje indywidualne