DUŻY I MAŁY

W drugiej połowie  września odbyła się nietypowa kampania wyborcza kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniów.  Do walki o ów tytuł stanęło siedmioro śmiałków z klas IV-VIII. Jedną ze stałych form prezentacji kandydatów była w poprzednich latach debata, która ze względu na sytuację epidemiczną nie mogła się odbyć. Nie oznacza to jednak, iż ubiegający się o urząd przewodniczącego nie mogli przedstawić propozycji  działań w Samorządzie swoim potencjalnym wyborcom. Na przygotowanych plakatach pretendenci  zawarli najważniejsze wyborcze hasła, obietnice, propozycje. Niektóre okazały się nowatorskie (wśród dziewcząt z pewnością pomysł montażu luster w toaletach wzbudził największe uznanie), pozostałe natomiast cechowała troska o innych – i tak koncepcja dodatkowych kół opartych na koleżeńskiej współpracy pojawiła się u wielu kandydatów, podobnie jak działalność charytatywna.
Demokratyczne wybory do Samorządu naszej szkoły przeprowadzono 30 września. Głosowanie było tajne, każdy obecny w tym dniu uczeń z klas IV – VIII mógł oddać jeden głos na kandydata oraz opiekuna na specjalnie przygotowanych kartkach. Było to dla całej społeczności bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonali wyboru swoich przedstawicieli .
I tak, decyzją wyborców, przewodniczącym został ubiegający się o reelekcję  Jakub Silezin, natomiast jego zastępcą – Zuzanna Szewczyk. Na opiekunów wybrano mgr Dorotę Król oraz mgr Annę Kowalską.

W pierwszej połowie października została także zainicjowana kampania oraz wybory Małego Samorządu, skierowane do uczniów klas I-III.  Młodsi wyborcy również w zgodzie z zasadami demokracji dokonać mogli swego pierwszego głosowania na przedstawiciela Samorządu. Zaszczytna funkcja przewodniczącego przypadła w udziale uczniowi klasy 3 – Filipowi Zborowskiemu, na jego zastępcę wybrano uczennicę klasy 2 – Martynę Jamro. Opiekę nad  Małym Samorządem sprawować będą: mgr Bożena Górecka oraz mgr Edyta Sobieszkoda.

Nowo wybranym władzom Samorządu gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz Szkoły oraz społeczności.