K O N K U R S O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

1. Cel konkursu:
– Przybliżenie postaci kandydata na patrona Szkoły  Podstawowej w Jaworniku.
– Zdobywanie wiedzy o życiu i twórczości księdza – poety.
– Odkrywanie w poezji ks. Jana Twardowskiego cennych wartości.
– Kształtowanie wrażliwości na piękno poezji polskiej.
– Rozwijanie twórczego i kreatywnego myślenia.

2. Zasady uczestnictwa:
– konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: I – dla kl. 1-3, II –  dla kl. 4-8
– I kategoria – konkurs plastyczny. Klasy 1-3. Uczniowie wykonują prace plastyczne do utworów ks. Jana Twardowskiego.
Termin: do 30 listopada 2020 r. tj. poniedziałek
– II kategoria – konkurs wiedzy: Dla klas 4-8 w dwóch etapach. 
– Do pierwszego etapu uczniowie przygotowują się z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej szkoły, zakładka konkursy – „Kalendarium życia i twórczości ks. Jana Twardowskiego”
– Do drugiego etapu obowiązuje zapoznanie się z następującymi wierszami Kandydata na Patrona:
Bliscy i oddaleni
Sprawiedliwość
Do moich uczniów
Śpieszmy się kochać ludzi
Ręce
Mrówko ważko biedronko
Zaufałem drodze
– Na podsumowanie 1 i 2 etapu uczniowie będą rozwiązywać  test pisemny. Termin: 3 grudnia 2020 r. tj. czwartek
3. Nagrody:
– Trzy pierwsze miejsca zostaną uhonorowane specjalnymi nagrodami, niespodziankami P. Dyrektor
-Wszyscy finaliści (miejsca od 1 do 3 i wyróżnieni)  szóstki (oceny cząstkowe) z j. polskiego.