W okresie nauczania zdalnego Dyrektor Szkoły umożliwia uczniom klas VIII, zdających egzamin indywidualne konsultacje na terenie szkoły. Szczegółowe informacje w/w zajęć przedstawią nauczyciele prowadzący.

Plan konsultacji

 

Gradek Ewa (język niemiecki) – wtorek  14.15 – 15.00

Leżański Piotr ( język angielski) – środa 14.15 – 15.00

Antkiewicz Piotr ( język angielski) – wtorek 14.00 – 14.45

Polewka Bernadetta (język polski) – wtorek 14.00 – 14.45

Michalik Ilona (język polski)– środa 13.45 – 14.30

Słaby Anna (matematyka) – wtorek 14.00 – 14.45