Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworniku informuję, że w dniu 22 grudzień 2020 r. tj. wtorek ulega zmianie organizacja zajęć. Zajęcia  będą odbywać się według  harmonogramu od 1 do 5 lekcji zgodnie z planem. W wyznaczonych godzinach dla uczniów poszczególnych klas będzie spotkanie on-line Bożonarodzeniowe koordynowane przez księdza Sławomira Głuszka. 

Harmonogram wyświetlania prezentacji:

  • klasy I, II, III – 9.00
  • Klasy VI, VIII – 9.45
  • Klasy IV, V, VII – 10.30