Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w okresie ferii zimowych