Przypominamy, że piątek tj. 04.06 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych