Oddział przedszkolny w dniu 01.09.2021 będzie czynny w godzinach 07:00 do 16:00.
W tym dniu dzieci będą miały zapewnione posiłki z firmy cateringowej.
O godzinie 9:00 dzieci wspólnie z wychowawcą przejdą na uroczystą inaugurację, która odbędzie się na sali gimnastycznej. Prosimy o strój galowy.