Jestem z Wami dłużej niż na zawsze…”
                                               /ks. Jan Twardowski/

W dniu 31 sierpnia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Jaworniku nastąpiło uroczyste Przekazanie Sztandaru Społeczności Szkolnej. Szkoła Podstawowa w Jaworniku od 1 września 2021 roku nosi imię ks. Jana Twardowskiego. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9.00 uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża  Świętego w Jaworniku. Uroczyste Przekazanie Sztandaru Społeczności Szkolnej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę odbyło się w budynku Szkoły Podstawowej w Jaworniku. Wzięli w nim udział zaproszeni goście, rodzice i uczniowie, którzy po raz pierwszy mieli okazję ujrzeć ceremoniał szkolny związany z wprowadzeniem sztandaru. Uczniowie klas ósmych: Szymon Cieślik, Aleksandra Dąbrowa oraz Kinga Król zostali wybrani przez Radę Pedagogiczną jako reprezentanci pocztu sztandarowego. Nieodzownymi insygniami pocztu są biało-czerwone szarfy oraz białe rękawiczki.  Szkolny zespół wokalno-instrumentalny pod kierunkiem Bogusława Kuźmińskiego premierowo zaprezentował pieśń szkoły. Szkoła Podstawowa w Jaworniku gościła Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę, posła na Sejm RP Władysława Kurowskiego, Naczelnika Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG Myślenice Małgorzatę Ciemińską oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, a także Dyrektorów Szkół z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Inscenizacja przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Jaworniku opierała się na wartościach, które przekazuje poezja ks. Jana Twardowskiego. Dorobek życia i twórczości ks. Jana  to bogactwo skarbów, czyli wartości dzięki którym możemy nasze życie uczynić lepszym, ciekawszym, a nawet dobrym, ponieważ wiersze Księdza są pełne ciepła i życzliwości, poruszają problemy zwykłych ludzi, są pocieszające, a także uczą zachwytu nad światem. Uczniowie klasy trzeciej w strojach biedronek, aniołów, słoneczników zachwycili publiczność!

Nowy etap w życiu szkoły rozpoczynamy, dzięki zaangażowaniu Dyrektora Szkoły Renaty Marzec, wsparciu Radnego Rady Miejskiej w Myślenicach Wacława Szczotkowskiego, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, a także wszystkich osób, które włączyły się w to zadanie. „Jestem z wami dłużej niż na zawsze” – niech słowa nowego patrona szkoły świadczą o jego ciągłej obecności w życiu naszych uczniów!