W piątek 29.10.2021 r. Wolontariusze z naszej szkoły wraz z opiekunem Szkolnego Koła
Wolontariatu udali się na cmentarz w Jaworniku. Młodzież uporządkowała teren wokół
grobu ofiar pacyfikacji z 1944 r. oraz zapalili przyniesione przez siebie znicze, żeby oddać
cześć mieszkańcom Jawornika, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.