Realizujemy innowację pedagogiczną  „Odkrywamy nasze chrześcijańskie korzenie – wędrówki bliższe i dalsze po naszej „Małej Ojczyźnie”.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do poznawania historii miejsc świętych związanych z naszymi chrześcijańskimi korzeniami na terenie ich miejsca zamieszkania i w pobliskich miejscowościach oraz kształtować poczucie tożsamości narodowej i ugruntowywać miłość do „małej” i „wielkiej” Ojczyzny.
Myślą przewodnią, która nas zainspirowała do realizacji tej innowacji są słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział w Wadowicach podczas pielgrzymki do Polski w dniu 5 czerwca 1999 roku. Stały się one mottem naszego projektu:
„Z wielkim wzruszeniem patrzę na to miasto lat dziecięcych, które było świadkiem mych pierwszych kroków, pierwszych słów i tych – jak mówi Norwid – pierwszych ukłonów, co są jak odwieczne Chrystusa wyznanie „ Bądź pochwalony!”. Miasto mojego dzieciństwa, dom rodzinny, kościół parafialny mojego chrztu świętego. Pragnę wejść w te gościnne progi i wypowiedzieć te słowa, którymi wita się domowników po powrocie z dalekiej drogi „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
Ta innowacja jest odpowiedzią na słabe zainteresowanie uczniów naszej szkoły „Małą Ojczyną” oraz historią i tradycjami chrześcijańskimi. Wpisuje się także w realizację wymagań zawartych w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.
Głównym powodem opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznej jest potrzeba zaspokojenia ciekawości i dociekliwości uczniów dotyczącej przeszłości i teraźniejszości „Małej Ojczyzny”, w której żyją przy jednoczesnym uczeniu się otaczającego ich świata.
Uczniowie uczestnicząc  w zajęciach objętych innowacją będą mieli okazje zaznajomić się z pięknem Jawornika i okolic, z historią, kulturą i sztuką chrześcijańską oraz tradycjami pielęgnowanymi przez pokolenia w miejscu gdzie przyszło nam żyć i mieszkać.