Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku informuję
o zmianie organizacji zajęć w okresie ferii ze względu na brak zainteresowania
rodziców/dzieci zajęciami szachowymi. Jednocześnie informuję, że z przyczyn niezależnych
od szkoły
nie zostały dostarczone w uzgodnionym terminie pomoce LEGO Educatio SPIKE. W
związku z powyższym zajęcia z robotyki będą realizowane w formie warsztatów Lego.

Harmonogram zajęć dodatkowych podczas ferii zimowych w okresie 17-21 styczeń 2022 r.