W dniu 25 kwietnia 2022r. laureaci etapu szkolnego z klas I-III brali udział w przeglądzie finałowym Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla Szkół Podstawowych o Myślenicki Laur Recytacji 2022r. pod honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – Jarosława Szlachetki. Reprezentanci Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego spisali się znakomicie zdobywając dwa miejsca na podium. W kategorii Wywiedzione ze słowa I nagrodę otrzymał Mateusz Graliński, natomiast II nagrodę –  Witold Świerczek.
Serdecznie gratulujemy sukcesów!