Maj – rocznica pięknych serc!
Maj – rocznica wielkich myśli,
Tym, co dawno przeminęli,
Hołd składają, ci co przeszli.

Michał Aret “Trzeci Maj”


W kalendarz szkolnych uroczystości na stałe wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W dniu 29 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Jaworniku mieli okazję, by uzmysłowić sobie rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna oraz Patriotyzm. Zgodnie z Ceremoniałem Szkoły uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego, w obecności którego wszyscy uczniowie zaśpiewali hymn państwowy oraz pieśń szkoły.
Młodzież, pod opieką mgr Renaty Teper, przygotowała i zaprezentowała cenną lekcję historii, wkładając w występ dużo serca i zaangażowania. Młodzi aktorzy za pomocą słowa, tańca, muzyki opowiadali o “cudzie majowym”. Przedstawienie zaciekawiło i wzruszyło publiczność.