KOMUNIKAT
z dnia 14/06/2022

 

Zgodnie ze statutem szkoły § 44 ust. 3, w dniu 20 czerwca 2022 roku tj. poniedziałek nastąpi
zmiana pracy szkoły ze względów organizacyjnych. Wszystkie lekcje będą trwać po 30 min.

HARMONOGRAM CZASU PRACY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
1 LEKCJA 8.00 – 8.30
2 LEKCJA 8.35 – 9.05
3 LEKCJA 9.15 – 9.45
4 LEKCJA 9.55 – 10.25
5 LEKCJA 10.35 – 11.05
6 LEKCJA 11.20 – 11.50
7 LEKCJA 12.00 – 12.30
8 LEKCJA 12.35 – 13.05
Świetlica działa bez zmian.
Wydawanie obiadów szkolnych na długiej przerwie 11.05 do 11.20.
Odwóz dzieci busem do domu nastąpi po 6 lekcji o godz. 12.00.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Renata Marzec