Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku informuje, iż w ramach
podpisanego porozumienia o udostępnienie gabinetu stomatologicznego uczniowie Szkoły
Podstawowej w Jaworniku zostali objęci świadczeniami stomatologicznymi przez Gabinet
Stomatologiczny STANMED 2 Krystian Stangel, z siedzibą :
ul. Sobieskiego 13 D lok . 3, 32-400 Myślenice, tel. 531-11-51-51
Rodziców prosimy o indywidualny kontakt z gabinetem.