Akcją charytatywną przeprowadzoną przez Szkolne Koło Wolontariatu w dniach od 10 do 20 listopada 2022 r., była akcja „Mikołaj w szpitalu”. Jej celem była zbiórka słodyczy dla pacjentów przebywających w Szpitalu Powiatowym w Myślenicach, Szpitalu Onkologicznym w Krakowie oraz wychowanków Placówki Szkolno – Wychowawczej w Lubniu. W zbiórce wzięło udział 33 uczniów z klas I – VIII. Zebrane słodycze zostaną przekazane w środę 23 listopada Pani prezes
Myślenickiego Klubu Wolontariatu, który był głównym organizatorem akcji.
Wszystkim Darczyńcom w imieniu pacjentów ww. szpitali – dziękujemy!