REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
LITERACKO-PLASTYCZNEGO DLA  KLAS I-III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU
PT.  „ŚWIAT ZWIERZĄT I ROŚLIN W POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO
– PATRONA SZKOŁY


§ 1 Cele konkursu.
1. Rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności dzieci oraz wrażliwości artystycznej dzieci.
2. Przedstawienie przez dzieci ilustracji z wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego za pomocą dowolnej techniki plastycznej.
3. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych na określony temat.
4. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.


§ 2 Informacje Ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Jaworniku
2. Konkurs rozpoczyna się 22.12.2022 r. i trwać będzie do 23.01.2023 r.
3. Prace należy przekazywać wychowawcom klas w nieprzekraczalnym terminie do 23 stycznia 2023 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej akademii z okazji święta Patrona Szkoły Podstawowej w Jaworniku.
5. Temat prac konkursowych: „Świat zwierząt i roślin w poezji ks. Jana Twardowskiego – patrona szkoły”.
6. W konkursie biorą udział dzieci klas I-III.


§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną wyłącznie w formacie A3, dowolną techniką płaską: (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, wyklejanka itp.). Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
3. Każda ilustracja przedstawiająca wybrany element przyrody powinna zawierać tytuł będący cytatem z wiersza ks. Jana Twardowskiego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji  konkursu oraz Szkoły Podstawowej w Jaworniku.
5. Oceny prac dokona komisja szkolna powołana przez Panią Dyrektor.
6. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko, klasa oraz tytuł lub cytat z wiersza do którego została wykonana praca.

§ 4 Wyniki konkursu i nagrody.
1. Komisja powołana przez Panią Dyrektor wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość (0-3pkt), walory estetyczne (0-3pkt), oryginalność (0-3pkt), zgodność pracy z tematem (0-3pkt), walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania (0-5pkt).
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej szkoły.
4. Wyłonieni w konkursie plastycznym laureaci zostaną o tym fakcie powiadomieni przez wychowawcę klasy.
5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
7. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.


§ 5 Uwagi końcowe.
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz w czasopiśmie parafialnym Biały Kamyk.
2. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród podczas akademii.
3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Załącznik do Szkolnego Konkursu Literacko-Plastycznego
dla klas I-III

****
Ile słońca w słoneczniku
powiedz drogi mój chłopczyku?
W każdym liściu nawet w listku
świeci się jak serce wszystko…
Jasny, czysty i uroczy
Raz wystarczy spojrzeć tylko…
razem z Bogiem patrzy w oczy
prawda piękna ma dziewczynko?
Umówmy się po cichu
z psem, wiewiórką i kucykiem,
zasłonimy łzę na twarzy
jednym naszym słonecznikiem..

Do Świętego Franciszka
Święty Franciszku patronie zoologów i ornitologów
dlaczego
żubr jęczy
jeleń beczy
lis skomli
wiewiórka pryska
kos gwiżdże
orzeł szczeka
przepiórka pili
drozd wykrzykuje
słonka chrapi
sikorka dzwoni
gołąb bębni i grucha
kwiczoł piska
derkacz skrzypi
kawka plegoce
jaskółka piskocze
żuraw struka
drop ksyka
człowiek mówi śpiewa i wyje
tylko motyle mają wielkie oczy
i wciąż tyle przeraźliwego milczenia
które nie odpowiada na pytania

Który
Który stworzyłeś
pasikonika jak szmaragd z oczami na przednich
nogach
czerwoną trajkotkę z wąsami na głowie
bociana gimnastykującego się na łące
kruka niosącego brodę z dłuższych piór
barana znającego tylko drugą literę łacińskiego
alfabetu
kolibra lecącego tyłem
słonia wstydzącego się umierać może dlatego że taki
duży
osła tak miłego że głupiego
kowalika chodzącego do góry ogonem
zresztą wszystkich co nie wiedzą dlaczego ale wiedzą
jak
kanciaste orzeszki buku co pękają tylko na czworo
anioła po nieobecnej stronie — bez własnego
pogrzebu z braku ciała
żabę grającą jak nakręcony budzik
nieśmiertelniki wiodące —- więc prawidłowe i
nieprawdziwe
dyskretną rozpacz jak pogodne krakanie
logiczną formułkę nad przepaścią
niezawinioną winę
psiaka z pół opadniętym uchem
łzę jak skrócony rachunek
chyba jeszcze nie powstał na serio świat
jaszcze trwa Twój uśmiech niedokończony

Mrówko ważko biedronko
Mrówko co nie urosłaś w czasie wieków
ćmo od lampy do lampy
na przełaj i najprościej
świetliku mrugający nieznany i nieobcy
koniku polny
ważko nieważka
wesoło obojętna
biedronko nad którą zamyśliłby się
nawet papież z policzkiem na ręku
człapię po świecie jak ciężki słoń
tak duży, że nic nie rozumiem
myślę jak uklęknąć
i nie zadrzeć nosa do góry
a życie nasze jednakowo
niespokojne i malutkie

O lasach
Poszedłem w lasy ogromne
szukać buków czerwieni
jeżyn dojrzałych dzięciołów małych
rogów jelenich
jagód prawdziwych wilg piskląt żywych
mrowiska
i w oczy sarny — brązowej panny
popatrzeć z bliska —
szyszek strąconych — tajemnic sowich
zająca
i strach mnie porwał
na myśl o Bogu — bez końca.

Świat
Bóg się ukrył dlatego by świat było widać
gdyby się ukazał to sam byłby tylko
kto by śmiał przy nim zauważyć mrówkę
piękną złą osę zabieganą w kółko
zielonego kaczora z żółtymi nogami
czajkę składającą cztery jajka na krzyż
kuliste oczy ważki i fasolę w strąkach
matkę naszą przy stole która tak niedawno
za długie śmieszne ucho podnosiła kubek
jodłę co nie zrzuca szyszki tylko łuski
cierpienie i rozkosz oba źródła wiedzy
tajemnice nie mniejsze ale zawsze różne
kamienie co podróżnym wskazują kierunek
miłość której nie widać
nie zasłania sobą


Wszystkiego
Indyczek którym głowy nagle czerwienieją
leszczynowej ścieżki
dzięcioła co nie śpiewa tylko woła
koguciego ogona w którym jest pięć kolorów
zielony granatowy czarny biały i żółty
bażanta którego wiek poznasz po pazurach
motyla co porusza skrzydłami pięć tysięcy razy na
minutę
pstrych ptaków co przylatują najpóźniej
demonów duszy i ciała
psa co radości nie zna gdy nie ma ogona
tych co będąc dla siebie pozostają obok
i w ogóle wszystkiego
nie można zrozumieć do końca

Dziurawiec

Dziurawiec – posłuszne ziele
w noc świętojańską zakwita
dar wprost z bożej apteki
leczy wątrobę jelita
o jakże dla nas łaskawe
są twoje listki dziurawe

Mięta
Mięta lubi kocha szanuje
chłodzi odkaża ratuje

Malina
Malina dzieciństwo przypomina
dom rodzinny
z chorobą kłopoty
babcię co dawała na poty

Szałwia
Szałwia czerwona szalona
ma dla nas jednak względy
nie całując gęby
leczy nam dziąsła i zęby


Melisa
Melisa – znał ją Hipokrates
leczył nerwy żółć uspokajał
Meliso najdroższa kochana
śpi się po tobie do rana

Kminek
Dziękuję ci kminku dziękuję
że chleb z tobą lepiej smakuje
rośniesz dyskretnie nieśmiało
nie chcesz by cię podziwiano

Ruta
Ruta szarozielona
z kwiatami żółtymi
gdy złość w nas kipi i grzmi
obniża ciśnienie krwi


Jasnota biała
Jasnota biała głucha pokrzywa
służy – więc zawsze szczęśliwa
pomóż zdechlakom oddychać
nie dławić się kaszleć i kichać

Rumianek
Rumianek do mycia głowy
do płukania gardła
żeby cię grypa nie zjadała
i daleko i blisko
dobry zawsze na wszystko


Pokrzywa
Jan rzadko kiedy chorował
żył lat dziewięćdziesiąt szczęśliwie
mówiono na pogrzebie, że się kąpał w pokrzywie


Serdecznik
Rośnie pod płotami
w zaniedbanych parkach
na najgorszej glebie
serdecznik z sercem dla ciebie

Róża dzika
Nie dzika – oswojona
jak stara dobra żona
kiedy jest bardzo źle
da witaminę Ce

Nagietek
Nagietek niewielki jak łokietek
z kwiatami pomarańczowymi
od czerwca do października
leczy więdnie usycha
myśli o innych chorobie
zapomina o sobie