W piątek 13 stycznia 2023r. odbył się w naszej szkole apel podsumowujący I półrocze roku szkolnego 2022/2023, przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Wiktoria Kaczorowska oraz Jagoda Tomal, jako przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, omówiły najważniejsze wydarzenia w szkole oraz osiągnięcia uczniów.  Wychowankowie, którzy byli laureatami konkursów szkolnych oraz gminnych otrzymali nagrody i dyplomy wręczone przez Dyrektor Szkoły – mgr Renatę Marzec. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu mieli możliwość zaprezentowania się na forum szkoły przy zasłużonych brawach kolegów i koleżanek.