W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich latach dzieci z klas I–III szkoły Podstawowej w Jaworniku wzięły udział w konkursie, który miał na celu zaangażować najmłodszych do działań zaplanowanych w ramach pracy z patronem. Konkurs miał za zadanie przybliżyć postać księdza-poety, a także ułatwić lepsze poznanie ks. Jana Twardowskiego jako mistrza, nauczyciela, przyjaciela dzieci i wzoru do naśladowania. Co więcej, dzieci miały sposobność zaznajomić się z twórczością naszego patrona dotyczącą  świata  przyrody  oraz  piękna  otaczającego nas świata i za pomocą dowolnej techniki plastycznej przedstawić w ilustracjach te wartości, które im się podobały i które zapamiętały.
W  konkursie  wzięło  udział  102 uczniów z klas I–III. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 25 stycznia 2023 r.
Komisja Konkursowa w składzie: Pani Dyrektor Renata Marzec – przewodnicząca, Pani Dorota Król, Pani Monika Zając – członkinie, dokonały oceny prac, uwzględniając pomysłowość autora ilustracji, walory estetyczne pracy, oryginalność, zgodność pracy z tematem oraz technikę wykonania i kompozycję.
Komisja Konkursowa wyłoniła i nagrodziła następujących autorów prac konkursowych:
I miejsce – Aleks Tomal kl. II a,
Maksym Korzeniowski kl. II b
II miejsce – Kamila Bergel-Kiszka kl. II b,
Sonia Suruło kl. III a
III miejsce – Hubert Grząślewicz kl. III a,
Łucja Wątorek kl. III b

wyróżnienia: Szymon Cap kl. I a
Amelia Leśniewska kl. I b
Maja Tura kl. II a
Karol Łapa kl. II b
Gratulujemy wyróżnionym uczniom. Brawa  dla  rodziców.  Uznanie  dla  wychowawców.