Niech pokolenia pokoleniom
podają pamiątkę dnia tego.
Jan Nepomucen Zboiński

W kalendarz szkolnych uroczystości na stałe wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W dniu 28 kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku mieli okazję, by uzmysłowić sobie rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna oraz Patriotyzm. Zgodnie z Ceremoniałem Szkoły uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego, w obecności którego wszyscy uczniowie zaśpiewali hymn państwowy oraz pieśń szkoły.
Młodzież, pod opieką mgr Moniki Boczarskiej-Owczarkiewicz, przygotowała i zaprezentowała cenną lekcję historii, wkładając w występ dużo serca i zaangażowania. Młodzi aktorzy za pomocą słowa, tańca i śpiewu opowiadali o “cudzie majowym”. Przedstawienie pozostanie w pamięci i sercach publiczności.