Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka, podpisał w
dniu dzisiejszym umowę z firmą PRIiB “HALUX” sp. z o.o. z Krakowa,
która wykona budowę przyszkolnego boiska sportowego oraz placu zbaw w
Jaworniku. Inwestycja zostanie sfinansowana z Programu Inwestycji
Strategicznych Polski Ład – edycja II oraz budżetu Gminy Myślenice.
Całkowity koszt budowy boiska wyniesie 1 446 005 zł, natomiast budowa
placu zabaw opiewa na kwotę 250 678 zł.

Wielofunkcyjne boisko sportowe zostanie wybudowane z odwodnieniem
drenażowym, obiektami małej architektury takimi jak ławki, kosze, czy
stojaki rowerowe, murami oporowymi i ogrodzeniem boiska w postaci
piłkochwytów. Boisko zostanie wyposażone w sprzęt sportowy
służący do gry w koszykówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną,
siatkówkę oraz tenisa ziemnego.

Inwestycja ma w swoim zakresie również budowę zewnętrznej
infrastruktury technicznej (schody terenowe, dojście i dojazd
techniczny do boiska), kanalizacji opadowej oraz rozbiórka
napowietrznej sieci elektroenergetycznej i budowa podziemnej kablowej
sieci elektroenergetycznej. Projektowane boisko wraz z urządzeniami
sportowymi i obiektami małej architektury jest uzupełnieniem
infrastruktury dydaktyczno – sportowej Szkoły Podstawowej w
Jaworniku.

Plac Zabaw przy Szkole Podstawowej w Jaworniku będzie wyposażony w
nowoczesne urządzenia z bezpieczną nawierzchnią. Całość inwestycji
zakłada dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci
urządzeń zabawowych, ławek, kosza i wspomniane wykonanie nawierzchni
poliuretanowej. W ramach inwestycji przewiduje się też wykonanie
utwardzeń terenu wykonanych z kostki brukowej.