W dniu 21 czerwca 2023r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku odbył się Dzień Patrona. Uroczystość rozpoczęła się hymnem narodowym oraz pieśnią szkoły odśpiewanymi przez wszystkich uczniów w obecności pocztu sztandarowego.
Uczniowie klas VIII oraz IV pod opieką mgr Magdaleny Skałki w programie artystycznym przypomnieli fragmenty biografii ks. Jana Twardowskiego oraz jego wzruszającą twórczość.
W tym dniu odbyło się wręczenie nagród laureatom Konkursu wiedzy o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego, przeznaczonego dla uczniów klas IV-VIII. Miejsce I zajęła Milena Łopata z klasy Va, miejsce II – Gabriela Skałba z klasy Vb, miejsce III – Aleksandra Antkiewicz z klasy VIIa.
Dyrektor Szkoły – mgr Renata Marzec podziękowała uczniom  biorącym udział w obchodach Dnia Patrona za kultywowanie pamięci o życiu i twórczości wybitnego poety, przyjaciela najmłodszych.