W nowym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego mogą korzystać na zajęciach języka angielskiego z multimedialnej pracowni językowej. Dzięki wsparciu lokalnej społeczności w ramach Budżetu Obywatelskiego  w szkole powstało nowoczesne laboratorium językowe. Sala wyposażona jest w 24 stanowiska  z słuchawkami i mikrofonem, ergonomiczne meble oraz sprzęt multimedialny, który pozwala na  wykorzystanie innowacyjnych metod usprawniających i uprzyjemniających naukę.  System multimedialny obejmuje  także oprogramowanie do tablicy multimedialnych, podręczniki cyfrowe z nagraniami i filmami, zeszyty ćwiczeń i testy online, będące kompleksowymi  oraz nowatorskimi rozwiązaniami edukacyjnymi wspierającymi  indywidualne potrzeby uczniów.