W październiku uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Jaworniku przeżywali niezwykłą uroczystość jaką jest ślubowanie. W obecności zaproszonych gości: Zastępcy  Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – Pana Mateusza Sudra,  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia – Pani Małgorzaty Ciemińskiej, Dyrektor Szkoły – Renaty Marzec  oraz rodziców, uczniowie klas pierwszych zostali włączeni w poczet społeczności uczniowskiej. Ślubowanie odbyło się zgodnie z Ceremoniałem Szkoły z udziałem Pocztu Sztandarowego oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Stałymi jego elementami są: odśpiewanie hymnu państwowego oraz pieśni szkoły, złożenie uroczystego ślubowania oraz pasowanie pierwszoklasistów na uczniów przez Dyrektora Szkoły. Następnie uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym prezentowali swe uzdolnienia recytując wiersze oraz śpiewając piosenki. Występy zakończył taniec , który zrobił na publiczności ogromne wrażenie. Poczucie rytmu młodych artystów, piękny układ oraz dopracowane figury wywołały falę oklasków.
Dla upamiętnienia tej uroczystości każdy uczeń otrzymał dyplom, legitymację uczniowską oraz upominek w postaci książki.
Po oficjalnej części dzieci wraz z opiekunami i wychowawcami udali się do sal lekcyjnych, na przygotowany przez rodziców poczęstunek.