W bieżącym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Odblaskowa szkoła” – Edycja 2023. Koordynatorem akcji była mgr Dorota Król.
Celem akcji było zwiększenie aktywności rodziców, dyrektorów szkół podstawowych oraz lokalnych władz samorządowych w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Daje ona także możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze „do i ze” szkoły.
W realizację tematyki bezpieczeństwa na drodze włączyła się  Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach, dnia 12 października odbyło się spotkanie z policjantem.
Uczniowie z klas młodszych przygotowywali w swoich klasach gazetkę na temat  bezpieczeństwa  na drodze. W klasach pierwszych dzieci wykonywały odblaski – zawieszki dla swoich dziadków, w klasach drugich – odznaki wzorowego pieszego, a uczniowie klas trzecich gry planszowe dotyczące zasad ruchu drogowego. Na świetlicy szkolnej dzieci  poszerzały swoją wiedzę dotyczącą zasad ruchu drogowego m. in. podczas oglądania prezentacji multimedialnej, przygotowując prace plastyczne, a także w trakcie śpiewania piosenki o bezpieczeństwie. Słowa do niej uczniowie przygotowali wspólnie z nauczycielami świetlicy.
Podczas akcji przeprowadzono w szkole konkursy: plastyczny w klasach 1-3 pt. ,,ODBLASKOWO – WIDOCZNIE – BEZPIECZNIE”. Klasy 4 brały udział w konkursie ,,Odblask dla babci i dziadka”, klasy 5 – 6 mogły wykazać się wiedzą w  konkursie  o ,,Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”, natomiast najstarsi uczniowie naszej szkoły – z klas 7 – 8 wzięli udział w konkursie na  film ,,Zasady w Ruchu Drogowym”.
W dniu 31 października 2023 roku dokonano podsumowania podjętych działań w ramach konkursu “Odblaskowa szkoła”. Dzień ten został ogłoszony ,,Dniem Bezpieczeństwa”. Podczas apelu uczniowie klas młodszych prezentowali całej społeczności szkolnej swoje prace, a dzieci ze świetlicy zaprezentowały przygotowaną piosenkę. Na podsumowanie  całej akcji Dyrektor Szkoły Pani mgr Renata Marzec wręczyła laureatom konkursów dyplomy i nagrody.