Kampania “Pomarańczowa wstążka 2023” realizowana była w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku w dniach 1 – 19 listopada. Celem kampanii było zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, tworzenie świata, w którym najmłodsi czują się bezpiecznie i szczęśliwe. Nauczyciele oraz wychowawcy przypominali uczniom o zachowaniu wolnym od agresji i przemocy. Podczas zajęć wychowawczych przeprowadzono rozmowy i pogadanki o prawach dziecka, godności, wzajemnym szacunku, wartościach niezbędnych we wzajemnych relacjach rówieśniczych, także w kontaktach dziecka ze światem dorosłych. Klasy IV – VIII wykonały plakaty promujące przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, które zostały umieszczone na korytarzach szkolnych. W dniu 16 listopada uczniowie naszej szkoły ubrali się na kolor pomarańczowy, by nawiązać do symbolu kampanii – wstążki, której kolor ma przyciągać uwagę i ostrzegać.