W dniu 23 listopada 2023 roku w Szkole Podstawowej w Bęczarce odbył się I Gminny Konkurs Regionalny „W świecie naszych przodków” pod hasłem: „Swoją miejscowość znamy, o swojej miejscowości opowiadamy”. Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania ziemi ojczystej, promowanie Małych Ojczyzn, dziedzictwa narodowego, kontynuowanie i upowszechnianie tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych, regionalnych, rozwijanie uzdolnień oratorskich dzieci oraz promowanie kultury żywego słowa. Szkołę Podstawową w Jaworniku reprezentował uczeń klasy piątej Mateusz Graliński, który opisał pacyfikację w Jaworniku na podstawie przygotowanej przez siebie książki. Występ chłopca nagrodzony został miejscem III.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.