W dniach 08 i 09 grudnia 2023 r. przeprowadzana była w sklepach na terenie gminy Myślenice zbiórka żywności, organizowana przez Caritas Betania Myślenice. W akcję włączyło się 14 wolontariuszy Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworniku, którzy poświęcając swój wolny czas, zbierali dary dla podopiecznych Caritas Betania.
Wszystkim, w imieniu obdarowanych, serdecznie dziękujemy.