Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 30 stycznia 2024r.
Komisja w składzie: Pani Dyrektor Renata Marzec – przewodnicząca, Pani Dorota Król oraz Pan Dyrektor Piotr Antkiewicz – członkowie dokonali oceny prac, uwzględniając zgodność pracy z tematem, pomysłowość i oryginalność autora ilustracji, a także walory estetyczne, technikę wykonania i kompozycję.                                
Komisja Konkursowa wyłoniła i nagrodziła autorów prac w następujący sposób:

w kategorii klas pierwszych

I miejsce – Maja Kiszka kl.1B                                                                                          
II miejsce – Hanna Czystowski kl.1A
III miejsce – Aleksander Cap kl.1B
wyróżnienie – Maksymilian Cap kl.1B

w kategorii klas drugich                  

I miejsce – Aleksandra Lenart l.2A                                                                                  
II miejsce – Apolonia Sala kl.2B
III miejsce – Amelia Sobczak kl.2A

w kategorii klas trzecich                  

I miejsce – Kamila Bergel-Kiszka kl.3B 
II miejsce – Lena Mirek kl.3A
III miejsce – Damian Kiełbowicz kl.3B

Gratulujemy zwycięzcom, a także wszystkim tym uczniom, którzy wzięli udział w konkursie na etapie klasowym. Cieszymy się, że tak duża liczba uczniów z klas   I – III przybliżyła sobie postać księdza-poety zaznajamiając się z twórczością ks. Jana Twardowskiego – Patrona naszej szkoły.